Genel Kurul Duyurusu

Sayın Farmasötik Bitoteknoloji Derneği Üyeleri,

Dernek tüzüğümüze göre her 3 yılda bir Mart ayında düzenlenmesi planlanan Dernek Genel Kurul toplantısı, Pandemi nedeniyle alınan Valilik kararıyla bir süredir yapılamamıştır. Dernek yönetim Kurulu Tarafından 25 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenmek üzere İzmir’de Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda Saat 13:00’da olacak şekilde planlanmıştır. Bu tarihte salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde yine aynı yer ve saatte 08 Eylül 2022 tarihinde çoğunluk aranmadan Olağan Genel Kurul gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Olağan Genel Kurul Gündemi:

  1. Açılış, Yoklama
  2. Divan seçimi
  3. Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunması ve İbrası
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve Kabulü
  6. Dernek Kesin Hesap ve Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü
  7. Organ Seçimleri
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış

Leave a Reply