Yönetim Kurulu

Prof. Dr. A. Gülten KANTARCI
Başkan

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasotik Biyoteknoloji A.B.D., Bornova-İzmir
Tel: 0232 311 1010/2575
E-posta: gulten.kantarci@ege.edu.tr

Prof. Dr. Türkan ELDEM
Başkan Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasotik Biyoteknoloji A.B.D., Merkez Kampüsü, Samanpazarı, Altındağ Ankara
E-posta: teldem@hacettepe.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Devrim DEMİR DORA
Genel Sekreter

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Morfoloji Binası B Blok, 4. kat, Antalya
Tel: +90 242 2496937
E-Posta: dedemir@yahoo.com

Dr. Ecz. Hasan AKBABA
Sayman

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasotik Biyoteknoloji A.B.D., Bornova-İzmir
Tel: 0232 311 1010/3296
E-posta: hasan.akbaba@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Suna ÖZBAŞ
Üye

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasotik Biyoteknoloji A.B.D., Haydarpaşa-İstanbul
Tel: 0216 414 29 62
E-posta: sozbasturan@yahoo.com

Doç. Dr. Emine ŞALVA
Üye

İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasotik Biyoteknoloji A.B.D, Malatya
Tel: +90 422 3410660
E-posta: emine.salva@inonu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah EREL AKBABA
Üye

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasotik Biyoteknoloji A.B.D., Çiğli-İzmir
Tel: 0232 329 35 35/ 6120
E-posta: gulsah.erel@ikc.edu.tr

Yönetim Kurulu Yedek Listesi

1- Zeki Topçu, 2-Jülide Akbuğa, 3- A. Filiz Öner, 4- Yücel Başpınar, 5- Sevil Zencir, 6- İkbal Cansu Barış, 7- Müge Şenarısoy