Sunumlar

3-4 Kasım 2017 yılında Farmasötik Biyoteknoloji Derneği gerçekleştirilen “I. Farmasötik Biyoteknoloji Çalıştayı “Biyoteknolojik İlaçlarda Üretim ve Uygulamalar” çalıştayında yapılan  sunumlardan yayınlanmasına izin verilenler:

Biyoteknolojik İlaçlarda Preklinik Çalışmalar, Prof. Dr. Alper B. İskit Prof Dr Alper İskit Sunum

Biyoteknolojik İlaçlarda Patent, Doç. Dr. Ali Demir Sezer, Doç Dr Ali Demir Sezer Sunum

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Başak Yılmaz, Başak Yılmaz Sunum