Geçmiş Yönetimler

KURUCULAR

Prof. Dr. Jülide AKBUĞA

Prof. Dr. Zeki TOPÇU

Prof. Dr. Ayşe Gülten KANTARCI

Doç. Dr. Ali Demir SEZER

Yrd. Doç. Dr. Suna ÖZBAŞ TURAN

Yrd. Doç. Dr. Yücel BAŞPINAR

Arş. Gör. Dr. Mustafa KOTMAKÇI

Arş. Gör. Dr. Hasan AKBABA

Arş. Gör. Gülşah EREL

Arş. Gör. Ceyda EKENTOK

2014-2015 Yılı Geçmiş Kurulları,

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

1-Başkan A. Gülten Kantarcı

2-Asbaşkan Türkan Eldem

3-Genel Sekreter Devrim Demir Dora

4-Sayman Hasan Akbaba

5-Üye Suna Özbaş Turan

1-Yücel Başpınar

2-Jülide Akbuğa

3- Zeki Topçu

4- Sevil Zencir

 5- A. Filiz Öner

Denetim Kurulu Asil Üyeler:

Denetim Kurulu Yedek Üyeler:

1-Gülşah Erel

 2-Emine Şalva

3-Ceyda Ekentok

1-Ali Demir Sezer

2- Tuba Çanak

3- Mustafa Kotmakçı