Denetim Kurulu

Prof. Dr. Ali Demir SEZER
Asil Üye

Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Haydarpaşa 34668, İstanbul, TÜRKİYE
Tel: 0 216 346 20 82
Dahili: 0216 414 29 63/1183
e-mail: adsezer@marmara.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Mustafa KOTMAKÇI
Asil Üye

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasotik Biyoteknoloji A.B.D., Bornova-İzmir
Tel: 0232 311 1010/3296
E-posta: mustafa.kotmakci@ege.edu.tr

Araş. Gör. Ceyda EKENTOK
Ail Üye

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasotik Biyoteknoloji A.B.D., Haydarpaşa-İstanbul
Tel: 0216 414 29 62
E-posta:ekentokceyda@gmail.com

Denetim Kurulu Yedek Listesi

1- Tuba Çanak, 2- Sıla Tümen, 3- Aydan Sirkeci