Çalıştay Teşekkür Metni ve Görseller

Sayın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri, Sayın öğretim üye ve yardımcıları, Değerli sanayi katılımcıları, Firma yetkilileri ve Değerli sendika üyeleri, Sevgili öğrenciler,

           “Biyoteknolojik İlaçlarda Üretim ve Uygulamalar” temalı çalıştayımıza hoş geldiniz. Derneğimizin İzmir’de gerçekleştirdiği ilk aktivitemizde bir arada bulunmaktan dolayı mutluyuz.

            Farmasötik Biyoteknoloji Derneği 2014 yılında İzmir’de kurularak, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, yüksek lisans, doktora öğrencileri, ve sanayide bu alanda çalışan üyelerimizle faaliyetlerini sürdürmektedir.

            Son yıllarda eczacılık alanına yönelik biyoteknolojik çalışmaların önem kazanmasıyla, biyoteknolojik ilaç üretimi artmıştır. Biyoteknolojik ürünlerin tıp alanında tedavide kullanılması ve ekonomide büyük pay almasıyla Farmasötik Biyoteknoloji güncel bir bilim dalı olmuştur.

           

Biyoteknolojik ürünlerin üretimi için bu konuda yetişmiş personele ve gelişmiş laboratuvarlara gereksinim vardır. Böylece üretim maliyetleri de oldukça yüksek olmaktadır.  Bu nedenle, artık ülkemizde de biyoteknolojik ilaç üretimini gerçekleştiren firmalarımızın bulunması ve birçoğunun da hedef olarak planlaması oldukça sevindiricidir. Önemli bir gider olan bu ürünlerin memleketimizde üretilmesi sağlık ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.

Derneğimizin en önemli amaçları;

  1. Biyoteknoloji alanında çeşitli sektörlerde çalışanlar arasında iletişimi sağlamak,
  2. Çalıştay, kongre, sempozyum gibi aktivitelerle bilimsel yenilikleri duyurmak,
  3. Farmasötik Biyoteknolojinin ülkemizdeki gelişimi için endüstri ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak,
  4. Farmasötik Biyoteknoloji alanında terim birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
  5. Kitap, bülten, dergi gibi bilimsel yayınlar çıkarmaktır.

 

“Biyoteknolojik İlaçlarda Üretim ve Uygulamalar” temalı ilk çalıştayımızda bir biyoteknolojik ürünün tanımından, üretiminde hücre bankalarından başlayarak elde edilişinden, patent alımına  kadar tüm safhalarını  içeren bir akışı hedefledik.

Bundan sonraki çalıştaylarımızı “Biyobenzer İlaçlar”, “Rekombinant Monoklonal Antikorlar” gibi daha spesifik konularda gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Amaçladığımız  gibi verimli bir çalıştay olmasını ve bundan sonraki aktivitelerimizde de siz misafirlerimizle yine bir arada olmayı diliyorum.  Katılımınız için tekrar teşekkür ederim.

 

Prof. Dr. A. Gülten KANTARCI, Dernek Başkanı

 

Görseller için Çalıştay menüsü ya da aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Görseller

Leave a Reply