Başkanın Mesajı

Son yıllarda eczacılık alanına yönelik biyoteknolojik çalışmaların önem kazanması, biyoteknolojik ilaç üretiminin artması ve biyoteknolojik ürünlerin tıp alanında tedavide kullanımının ekonomide büyük pay alması dolayısıyla Farmasötik Biyoteknoloji güncel bir bilim dalı olmuştur.  Farmasötik Biyoteknoloji alanında çeşitli sektörlerde çalışanlar arasında iletişimi sağlamak, çalıştay, kongre, sempozyum gibi aktivitelerle bilimsel yenilikleri duyurmak, Farmasötik Biyoteknolojinin ülkemizdeki gelişimi için endüstri ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak derneğimizin en önemli amaçları arasındadır. Bu nedenle, Farmasötik Biyoteknoloji alanında üniversitede, endüstride, araştırma-geliştirme alanlarında bulunan tüm çalışanları derneğimize davet ediyor, katılımlarıyla amaçlarımız doğrultusunda destek vermelerini bekliyoruz.

 

Prof. Dr. A. Gülten KANTARCI

Dernek Başkanı

Leave a Reply