2. Gün

2. Gün

Farmasötik Biyoteknoloji Derneği Çalıştay Programı
-
Biyoteknoloijk ilaçlarda pre-klinik çalışmalar Prof. Dr. Alper İSKİT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Farmasötik Biyoteknoloji Derneği Çalıştay Programı
-
Biyoteknoloijk İlaçlarda Klinik Çalışmalar Dr. Elif İnci SOMUNCUOĞLU T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Klinik Araştırmalar Dairesi Uygunluk Değerlendirme Birim Sorumlusu

Farmasötik Biyoteknoloji Derneği Çalıştay Programı
-
Kahve Arası

Farmasötik Biyoteknoloji Derneği Çalıştay Programı
-
Biyobenzer İlaçlar ve İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinin Klinik Araştırmalarında Kalite ve Kalite Güvencesi Prof. Dr. Türkan ELDEM Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara

Farmasötik Biyoteknoloji Derneği Çalıştay Programı
-
Biyoteknolojik ilaçlarda patent Doç. Dr. Ali Demir SEZER Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul